swiss-park Max-3

Materiały:

Karta katalogowa

Schemat działania
MAX-3 to system trójpoziomowy z jednym poziomem w zagłębiu i dwoma poziomami nadziemnymi. Samochody z ze środkowego poziomu poruszają się w prawo lub w lewo, pozwalając samochodom z górnego i dolnego poziomu na przemieszczenie do poziomu drogi dojazdowej. Urządzenia MAX-3 to najlepszy sposób na maksymalne wykorzystanie przestrzeni parkingowej, dzięki dodaniu niewielkiego zagłębienia w garażach z wysokim sufitem, zapewniające jednocześnie największą przestrzeń dla każdego z samochodów. Najczęstszym zastosowaniem jest zestawienie w jednym rzędzie kilku modułów (od 2 do 12). Możliwe jest jednak użycie systemu w połączeniu z systemem MAX-2, jako dodatkowego rzędu, za rzędem platform MAX-2.