swiss-park Max-2

Materiały:

Data sheet (in English)

Przykładowe zastosowanie (pdf)
System parkigowy MAX-2 zapewnia dwa nadziemne poziomy parkowania z każdym miejscem dostępnym niezależnie z poziomu drogi dojazdowej. Platformy dolne poruszają się w prawo lub w lewo, aby zwolnić miejsce dla platformy opuszczanej z poziomu górnego. Na poziomie dolnym jest zawsze jedno miejsce parkingowe mniej, niż na poziomie górnym. Najczęstszym zastosowaniem jest zestawienie w jednym rzędzie kilku modułów (od 2 do 12), możliwe jest jednak użycie systemu po zestawieniu jeden za drugim dwóch rzędów modułów (patrz: przykładowe zastosowanie z wykorzystaniem dwóch rzędów modułów). Możliwe jest też użycie w drugim rzędzie systemu MAX-3, co dodatkowo zwiększa liczbę miejsc parkingowych