Półautomatyczne systemy parkingowe

Półautomatyczne (dwukierunkowe) systemy parkingowe zapewniają optymalne wykorzystanie przestrzeni garażowej, przez dodanie w urządzeniach ruchu poziomego. Platformy z poziomu dojazdowego mogą poruszać się w prawo lub w lewo w celu zwolnienia miejsca dla platformy z poziomu górnego lub dolnego. Systemy półautomatyczne oferują dodatkową przestrzeń dla wysokich samochodów oraz wysoki komfort użytkownikom, dzięki użyciu systemu sterowania na podczerwień oraz zautomatyzowanych bram.
swiss-park MAX-2

swiss-park MAX-2

System parkigowy MAX-2 zapewnia dwa nadziemne poziomy parkowania z każdym miejscem dostępnym niezależnie z poziomu drogi dojazdowej. Platformy dolne poruszają się w prawo lub w lewo, aby zwolnić miejsce dla platformy opuszczanej z poziomu górnego.Na poziomie dolnym jest zawsze jedno miejsce parkingowe mniej, niż na poziomie górnym.

>>> więcej...

swiss-park MAX-2.1

swiss-park MAX-2.1

W systemie MAX-2.1 dodano dodatkowy poziom do systemu MAX-2 w celu stworzenia urządzenia z trzema poziomami nadziemnymi, w celu lepszego wykorzystania garaży z bardzo wysokim sufitem i dedykowanymi (prywatnymi) miejscami parkingowymi, w których konieczny jest niezależny dostęp do każdego z samochodów.

>>> więcej...

swiss-park MAX-3

swiss-park MAX-3

MAX-3 to system trójpoziomowy z jednym poziomem w zagłębiu i dwoma poziomami nadziemnymi. Samochody z ze środkowego poziomu poruszają się w prawo lub w lewo, pozwalając samochodom z górnego i dolnego poziomu na przemieszczenie do poziomu drogi dojazdowej. Urządzenia MAX-3 to najlepszy sposób na maksymalne wykorzystanie przestrzeni parkingowej, dzięki dodaniu niewielkiego zagłębienia w garażach z wysokim sufitem, zapewniające jednocześnie największą przestrzeń dla każdego z samochodów

>>> więcej...