Kontakt

SWISS-PARK Polska sp. z o.o.

ul. Szeligowska 36
01-320 Warszawa
telefon: +48 22 226 8858
e-mail: info@swiss-park.pl
http://www.swiss-park.pl

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000325181
REGON: 141757892
NIP: PL1132756072


For information in other languages or contact with other agencies please check: www.swiss-park.com