Parking automatyczny: swiss-park C-Type


W pełni zautomatyzowany system C-Type jest doskonałym rozwiązaniem dla dużych parkingów wielopoziomowych, gdzie głównymi priorytetami są maksymalizacja ilości miejsc parkingowych i minimalizacja czasu dostarczenia samochodu. Pionowy transporter dostarcza samochody na poszczególne poziomy, na których są one odbierane przez poziome przenośniki, które przewożą je na ich miejsca parkingowe. W systemie C-Type zoptymalizowano cykl parkowania i wyparkowywania samochodu przez rozdzielenie transportu pionowego i poziomego na rozdzielone systemy